Stichting Buitenlandprojecten

Stichting Buitenlandprojecten

Stichting buitenlandprojecten is een vervolg op Emireurope, een stichting welke zich vanaf 1955 bezig hield met het plaatsen van probleemjongeren in Frankrijk. Per 1 juli 2018 is deze stichting opgegaan in HV reintegratie   en gaat nu verder door het leven als Stichting buitenlandprojecten ( SBP).

Stichting buitenlandprojecten biedt jongeren de kans om voor korte of langere tijd naar Frankrijk te gaan om daar in de “rust” van het Franse platteland te komen tot een stabielere dag/nacht routine, onder controle brengen van eventuele verslavingen en samen zijn of haar wensen en mogelijkheden voor de toekomst in beeld te brengen.

De jongeren die naar Frankrijk komen zijn meestal jongeren met meervoudige problematiek. Een groot aantal is LVB met daarbij vaak een ontwikkelingsstoornis en een verslaving aan alcohol en/of drugs. Op basis hiervan hebben de jongeren vaak een lange hulpverleningsgeschiedenis waarbij ze ondertussen het geloof in een blijvende verandering zijn verloren en er vaak een stevige hulpafhankelijkheid is ontstaan. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken en hen het vertrouwen terug te geven dat ze zelf het verschil kunnen maken starten de cliënten hun re-integratie traject in Frankrijk. Vanuit Frankrijk wordt dan het vervolgtraject in Nederland vormgegeven en via een aantal verlofperioden de transitie naar Nederland geregeld.

Gasthuis_Frankrijk

De jongeren worden geplaatst bij overwegend Nederlands sprekende gastgezinnen die vrij geïsoleerd op het Franse platteland leven. Deze Franse context kent aanzienlijk minder prikkels, geen vrienden in de buurt, geen coffeeshops, straatleven of woonhuis/internaat druk. De jongere wordt uitgenodigd zich binnen een “normale” gezinssituatie, een normale dagelijkse routine, aan te passen en te participeren. Op deze wijze herstelt zich het  dag/nacht ritme en raakt de jongere in eerste instantie volledig uit z’n oude vertrouwde programma. Sommigen raken hier de weg kwijt en willen zo snel mogelijk weer terug naar Nederland om in hetzelfde uitzichtloze straatje terecht te komen. En daar start het gesprek. Wat verwacht je van het leven en wat wil je er zelf in investeren. Wat maakt dat je het vertrouwen in een goede afloop volledig kwijt bent geraakt, hoe organiseer je zelf steeds weer de mismatch met je omgeving en……hoe kan het anders, ook met jezelf?

Een coach bezoekt de cliënt en gastgezin minimaal eens per week en is in Frankrijk 24/7 aanwezig voor interventies en ondersteuning. In Nederland is de coördinator buitenlandprojecten aanspreekpunt voor ieder die bij de cliënt betrokken is. Met elkaar zetten we de route in Nederland verder wat betreft opleiding/werk, wonen en zorg. In Frankrijk krijgt de cliënt allerlei tools aangereikt om tot een effectievere communicatie met z’n omgeving te komen en van daar uit ook effectiever gedrag. Via een aantal verloven kan hij dat nieuwe script in Nederland uitproberen en vervolgens z’n traject in Nederland vervolgen eventueel onder begeleiding van Stichting BP.

Bij plaatsing wordt rekening gehouden met de persoonlijke begeleidingsbehoefte van de cliënt als ook zijn belangstelling wat de dagelijkse werkzaamheden betreft. Ook streven we ernaar om te starten met een opleiding welke we, in samenwerking met diverse scholen, VMBO’s en MBO’s als ook via vormen van zelfstudie en in samenwerking met de plaatsende instanties en, eventueel, ouders, uitwerken. Natuurlijk start dit traject bij de wens en mogelijkheden van de jongere.

Omgeving

Naast de gastgezinnen beschikt Stichting Buitenlandprojecten ook over een tweetal familiehuizen waar maximaal 4 personen samen wonen en werken. Een buitengewoon krachtige setting waarbij als positief extra de overtuiging van de peergroup z’n werk doet. Niet ieder jongen is gebaat bij een plaatsing in een familiehuis, individuele plaatsingen zijn dan mogelijk.

De buitenlandplaatsingen worden gerealiseerd met inachtneming van het Afsprakenkader Buitenlands Zorgaanbod opgesteld in opdracht van de VNG en de Standaarden Buitenlandplaatsingen zoals gehanteerd door de Nederlandse inspectie. In Frankrijk zelf wordt toezicht gehouden vanuit de departementale afdelingen voor jeugdzorg in de departementen waar de gastgezinnen zich bevinden.